15 พ.ย. 2023 เวลา 11:00 • ธุรกิจ

: 191 : ช่วย-ทำที่บ้าน

การนำองค์กรธุรกิจใด ๆ
จากการเริ่มต้นไปสู่ธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จนั้น
เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่
อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้น
สำหรับธุรกิจครอบครัว
เนื่องจากมีข้อพิจารณาเฉพาะ
มากมายที่ต้องพิจารณา
หากต้องการพัฒนาและเติบโต
ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก
เริ่มต้นขึ้นด้วยงบประมาณที่จำกัด
และให้ความสำคัญกับต้นทุนเป็นพื้นฐาน
ด้วยเหตุผลนี้ เราจะพบว่า
เจ้าของธุรกิจหลายคน
ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากทรัพยากรที่มีอยู่
และรับบทบาทส่วนใหญ่ด้วยตนเอง
หรือใช้สมาชิกครอบครัว
ที่เชื่อถือได้ไม่กี่คน
กลายเป็นความท้าทาย
ที่สร้างภาระให้ทีมมากเกินไป
โดยไม่ได้ตั้งใจ
เนื่องจากขาดความชัดเจน
ในบทบาทและการตัดสินใจ
แม้ว่าสิ่งนี้อาจใช้ได้ผลในระยะสั้น
แต่ก็ไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวที่ได้ผล
หากธุรกิจต้องพัฒนาและเติบโต
จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องละทิ้งนิสัยเก่า ๆ ไว้เบื้องหลัง
ดังนั้น ธุรกิจครอบครัว
จำเป็นต้องเข้าใจข้อเท็จจริงที่ว่า
การพัฒนาและเติบโตนั้น
จำเป็นต้อง “เปลี่ยน”
เปลี่ยนทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
และที่สำคัญที่สุดคือ
เปลี่ยนกลยุทธ์
แน่นอนว่าพูดง่ายกว่าทำ!!!
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการเป็นเรื่องยาก
สำหรับองค์กรธุรกิจใด ๆ
อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ในธุรกิจครอบครัว
การสร้างสมดุล
ระหว่างประสิทธิภาพทางธุรกิจ
กับการรวมครอบครัวในทุกขั้นตอน
อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษ
หากครอบครัวไม่มีส่วนร่วมและลงทุน
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
ความสำเร็จจะเป็นเรื่องยากมาก
โดยพื้นฐานแล้ว เราจำเป็น
ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับสถานะของธุรกิจ
สร้างบรรทัดฐาน
เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
การพัฒนากลยุทธ์
และการวางแผนที่เหมาะสม
สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างไรในขณะนี้
จะเป็นตัวกำหนดว่า
สิ่งใด ที่ไหน และเมื่อใด
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บรรลุการเติบโตที่ต้องการ
หรือพูดง่าย ๆ ว่า
“สิ่งต่าง ๆ ควรจะดำเนินไปอย่างไร”
พื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Baseline)
ของธุรกิจครอบครัว
คือ ชุดของกลยุทธ์หนึ่ง
ที่ต้องให้ความสำคัญ
นโยบายและขั้นตอน
ด้านทรัพยากรบุคคลพื้นฐาน
ที่ให้ป้ายบอกทางและแนวทาง
ที่สอดคล้องกันแก่เจ้าของ
ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขา
ประสบความสำเร็จ
ทั้งในระยะยาวและในแต่ละวัน
ประเด็นที่จะกล่าวนี้
เป็นตัวอย่างบางส่วน
ที่แสดงให้เห็นว่า
พื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล
อาจส่งผลต่อธุรกิจครอบครัวอย่างไร?
: การรายงานและอำนาจหน้าที่ :
ในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ต้องมีสายการรายงานที่ชัดเจน
พร้อมด้วยความคาดหวังที่ชัดเจน
และที่สำคัญที่สุด คือความรับผิดชอบ
แน่นอนว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สมาชิกครอบครัวในบทบาทเหล่านั้น
ต้องมีทักษะและความรู้ที่จำเป็น
: ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ :
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทส่วนใหญ่
จะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
และควรได้รับการสนับสนุน
โดยคำอธิบายตำแหน่งที่ตกลงกันไว้
สมาชิกครอบครัว ผู้บริหาร
และพนักงานทราบอย่างชัดเจนว่า
มีหน้าที่รับผิดชอบอะไร
วิธีบรรลุความสำเร็จ
และวิธีวัดความสำเร็จนี้
ที่สำคัญกว่านั้นคือ
พวกเขารู้ว่าการกระทำใด
ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ
หมดยุคไปแล้ว
ที่สมาชิกครอบครัวได้งาน
เพียงเพราะพวกเขาคือครอบครัว
: ความก้าวหน้าในอาชีพ :
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
การพัฒนาอาชีพ
คือ ความเป็นมืออาชีพ
ความก้าวหน้ามีความโปร่งใส
และมีการวางแผนภายใน
โครงสร้างขององค์กรธุรกิจ
พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคน
และขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
.
.
.
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น
เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานบางประการ
ของ Human Resource Baseline
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของความสำเร็จทางธุรกิจครอบครัว
ไม่ว่าเราจะเห็น
ตำแหน่งธุรกิจของเราอยู่ที่ใด
เป็นความคิดที่ดี
ที่จะถอยกลับไปเป็นครั้งคราว
และพิจารณาธุรกิจของเรา
ในแง่ของพื้นฐานทรัพยากรบุคคล
สุดท้ายนี้
#ช่วยทำที่บ้าน
ขอฝากข้อคิดว่า
หากต้องการสร้างมรดกที่แท้จริง
ธุรกิจครอบครัวต้องให้ความสำคัญ
กับการจัดครอบครัวให้สอดคล้อง
กับการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
โดยเน้นที่ความสำคัญ
ของการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของคุณธรรม
ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ของธุรกิจครอบครัวในระยะยาว
พื้นฐานการกำกับดูแลครอบครัว
ที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ
การสื่อสารและความคาดหวัง
ที่ชัดเจนภายในครอบครัว
การมีพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพจะมอบเครื่องมือ
และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
วิธีการตั้งค่าธุรกิจ การดำเนินงาน
และวิธีที่สมาชิกครอบครัว
เข้าร่วมธุรกิจและมีความรับผิดชอบ
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#วิธีเสริมความแข็งแกร่ง
#พื้นฐานทรัพยากรมนุษย์
#การรายงาน
#อำนาจหน้าที่
#ประสิทธิภาพ
#ความรับผิดชอบ
#ความก้าวหน้าในอาชีพ
: Pictures Resource :
Photo by Clay Banks on Unsplash
โฆษณา