17 พ.ย. 2023 เวลา 12:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

รู้จักกองทุน SOXX กองทุน ETF เซมิคอนดักเตอร์ บนแอป Dime !

ถ้าสนใจลงทุนในกองทุน ETF ประเภทอื่นๆ ก็สามารถลงทุนได้ในแอปพลิเคชัน Dime! เลยครับ เรามีกองทุนหลากหลายประเภท ให้นักลงทุนได้เลือกสรรตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง
ดาวน์โหลดแอป Dime! ได้ตามลิงก์นี้เลยครับ https://bit.ly/3QhAmUJ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลแสดงสัดส่วนของ 8 หุ้นที่กองทุนถือครองมากสุด ณ วันที่ 8 พ.ย. 66 คัดเลือกจากบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ที่มา : www.ishares.com
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
 
#การเงิน #การลงทุน #etf #ไดม์ #Dime #Dimeออมได้ลงทุนดี
โฆษณา