Rorschach
เวลาเงินอยู่กับเรา มันไม่เคยเป็นของเราเลย มีเจ้าหนี้ มีเจ้าของ เหมือนเป็นของคนอื่นหมดเลย แต่เวลาเงินหาย มันกลายเป็นของเราทุกที ของคนอื่นหายไม่ได้ ส่วนของเราไม่มีให้หาย เพราะใช้หมดแล้ว
เงินมันสำคัญตรงที่มันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแล
เวลาหายาก แต่เวลาใช้เงินง่ายนิดเดียว
  • 1
โฆษณา