Rorschach
เงินสำคัญเท่ากับ ความรู้สึกและความรู้ตัว เพราะเงินเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ความรู้ตัวทำให้เห็นถึงปัญหา และความรู้สึกคือปัญหา
  • 1
โฆษณา