20 พ.ย. 2023 เวลา 10:05 • ท่องเที่ยว

แนะนำ ทุ่งดอกคาโมมายล์ ที่อิหร่าน

ทุ่งดอกคาโมมายล์ ป่าฟันดูกโล อยู่ในจังหวัด อัรดาบีล Ardabil ทางภาคเหนือของอิหร่าน
ก่อนที่จะแวะชมทุ่งดอกคาโมมายล์ จะพบกับ ป่าโบราณฮีร์คาเนียน Hyrcanian forests ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์กรยูเนสโก
ณ ทุ่งแห่งนี้ มีเทศกาลเก็บดอกคาโมมายล์ โดยนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โฆษณา