20 พ.ย. 2023 เวลา 22:59 • ไลฟ์สไตล์

ผู้มั่งคั่ง...รวยอย่างเดียวไม่พอ

...คนเราเกิดมาถ้าจะรวย ต้องเริ่มต้นจากเงินน้อยๆ สตางค์แรก สลึงแรก บาทแรก ร้อยแรกเพิ่มไปเรื่อยๆ.ถึงล้านแรกและต่อไป...เพราะตราบใดไม่เริ่มต้นก็หมดสิทธิ์รวยในชาตินี้ ไม่เกี่ยวกับอายุเชื้อชาติศาสนา...ถ้าเก็บเงินไม่ได้ก็ต้องออมและลงทุนทันที...การเก็บเงินในสมัยโบราณอาจฝังดินและอาจสูญหายด้วยปลวกหรือภัยธรรมชาติ...เก็บไว้ธนาคารดอกเบี้ยต่ำไม่เพียงพอกับเงินเฟ้อ...ลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ...เป็นทางออกที่ดีที่สุดในโลก...แต่ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุน.....สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือ...
ความมั่งคั่ง...มีทั้งเงิน....เวลา...สุขภาพดีและมีความสุขในการใช้ชีวิต...ฝากไว้ให้คิดและควรเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้...ขอบคุณเครดิตภาพ pixabay.com
โฆษณา