ฝนยังไม่จากลาไป บรรยากาศจึงต้องอับชื้นและอึมครึมต่อไป

  • 2
โฆษณา