22 พ.ย. 2023 เวลา 11:00 • ธุรกิจ

: 193 : ช่วย-ทำที่บ้าน

การสร้างและรักษา
ความไว้วางใจเชิงสัมพันธ์
อาจซับซ้อนและน่ากลัว
การสร้างความไว้วางใจ
ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรม
การสร้างทีมสมัยใหม่
ที่คุณลงมือทำทุกสองสามปี
ความไว้วางใจ
มีความสำคัญสูงสุด
สำหรับองค์กรครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ
ความไว้วางใจเปรียบเสมือน
เงินทุนที่เราทำสิ่งต่าง ๆ ผ่านผู้คน
ในระบบครอบครัว
อาจซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากลักษณะความเป็นมา
ของสมาชิกครอบครัว
และบริบทความสัมพันธ์
ของแต่ละคนในครอบครัว
หากเราไม่ไว้วางใจ
สมาชิกครอบครัวในบางด้าน
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถ
ดูแลและมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้
เราจำเป็นต้องทำให้ความเชื่อใจ
ของครอบครัวกระจ่างขึ้น
และมองเห็นได้อย่างลื่นไหล
และเป็นสัดส่วนมากขึ้น
เมื่อเราเห็นความไว้วางใจ
ในลักษณะแบ่งขั้ว
มันลดความสามารถของเรา
ในการปรับตัวเข้ากับช่วงเวลา
แห่งการเปลี่ยนแปลง
และความทุกข์ยากในครอบครัว
ความไว้วางใจ
เป็นบารอมิเตอร์ของความสัมพันธ์
ไม่ใช่มาตรวัดคงที่!!!
วัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่
ขึ้นชื่อเรื่องการหลีกเลี่ยง
บทสนทนาที่ยาก ๆ
และสำหรับครอบครัว
ความไว้วางใจที่ต่ำ
สามารถส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อวัฒนธรรม คุณภาพ
และการรักษาสมาชิกครอบครัว
ที่มีความสามารถจริง ๆ ในธุรกิจ
หากเราเปิดใช้งานโหมด
แห่งการหลีกเลี่ยงปัญหา
ความไว้วางใจถูกสร้างขึ้น
จากแนวทางภายในสู่ภายนอก
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเริ่มต้น
จากการที่เราฝึกฝน
พฤติกรรมที่น่าเชื่อถือ
โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ของสถานการณ์และบุคลิกภาพ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความไว้วางใจเชิงสัมพันธ์
เป็นผลพลอยได้ตามธรรมชาติ
ของคนที่ไว้ใจได้ซึ่งมุ่งมั่น
เพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน
หากบทบาท
และจุดประสงค์ไม่ชัดเจน
ความไว้วางใจ
จะลดลงตามธรรมชาติ
เมื่อเวลาผ่านไป
หากไม่มีสิ่งนี้
กิจการของครอบครัว
จะประสบกับภาวะเอนโทรปี
[ความเป็นระเบียบพังทลาย
ไปสู่ความไร้ระเบียบ]
น่าเสียดาย
ที่สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติมาก
ในธุรกิจครอบครัว
มีการพึ่งพาความสำเร็จในอดีต
และการยึดติดเกี่ยวกับบทบาท
และโครงสร้างมากเกินไป
[ไม่ยืดหยุ่น]
เมื่อความไว้วางใจถูกสร้างขึ้น
ผ่านความชัดเจน
และการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
องค์กรครอบครัวจะพัฒนา
ระบบภูมิคุ้มกันที่ปกป้อง
องค์กรครอบครัว
เมื่อประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ความคลุมเครือ และความทุกข์ยาก
เพื่อสร้างและรักษาความไว้วางใจ
ผู้นำรุ่นเก่าต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรครอบครัวที่ดี
และจัดการกับสิ่งใดก็ตาม
ที่อาจขัดขวางความเป็นอยู่ที่ดี
ของสมาชิกครอบครัว
เมื่อความถูกต้องและความเต็มใจ
ที่จะส่งต่ออำนาจให้แก่คนรุ่นหลัง
อยู่ในระดับแนวหน้าองค์กรธุรกิจ
ความไว้วางใจจะงอกงาม
ในระบบครอบครัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ่งเหล่านี้
ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของครอบครัว
จึงตกอยู่ในความเสี่ยง
สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่
มีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกัน
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับตำแหน่งหน้าที่
และความรับผิดชอบก็ตาม
พวกเขาต้องเลือกที่จะรักษาสมดุล
ของความปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่
ด้วยแนวทางที่เคารพ
ต่อมรดกตกทอด
และต้องเต็มใจที่จะรับฟัง
อย่างลึกซึ้งต่อผู้นำในอดีต
และปัจจุบันของครอบครัว
การตัดสินใจว่าอะไรถูกต้อง
คือการเดินทางร่วมกัน
ไม่ใช่คำสั่งจากบนลงล่าง
ครอบครัวที่เจริญรุ่งเรือง
และครอบคลุมรุ่นต่าง ๆ
เรียนรู้ เรียนรู้และเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสิ่งที่มีค่ามากที่สุด
ที่เรากล่าวถึงตลอดบทความนี้
นั่นคือ “ความไว้วางใจ”
ไม่มีคำว่าสายเกินไป
ที่จะเริ่มสร้างความไว้วางใจ
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#การสร้างความไว้วางใจ
#การรักษาความไว้วางใจ
#ความไว้วางใจ
#บารอมิเตอร์ของความสัมพันธ์
: Pictures Resource :
Photo by ricardo frantz on Unsplash
โฆษณา