ฝนถ้าตกถูกที่ ก็มีประโยชน์มหาศาล

แต่ถ้าตกผิดที่ ก็มีแค่ความเสียหาย มหาศาลเหมือนกัน
  • 2
โฆษณา