👨‍💻ในยุค Digital Transform และ Business Resiliency ระบบที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ!

🌐⚙️ระบบเครือข่ายที่สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือระบบที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีมีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองความต้องการ การจัดการ Network Infrastructure จำเป็นต้องตั้งค่าหลาย ๆ อย่างซึ่งในขณะเดียวก็มีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วินาที
📌อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://go.tangerine.co.th/blogjul's_news3
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
.
#Tangerine #Cisco #Datacenter #Cloud #CiscoNexus #CloudNetworks
โฆษณา