โมเดลธุรกิจ Costco ห้างค้าส่ง เน้นขายเยอะและถูก จนมีลูกค้า 128 ล้านคน ยอมจ่ายค่าสมาชิก

  • 16
โฆษณา