ข้อมูลพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาตกเบ็ดชนิดจมูกแส้

นักวิทย์เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า ปลาตกเบ็ดชนิดจมูกแส้ (Whipnose angler) มีพฤติกรรมการว่ายน้ำที่แปลกประหลาด นั่นคือ พวกมันจะว่ายน้ำกลับหัวกลับหาง แตกต่างจากปลาอื่นๆ และมันไม่ได้ว่ายน้ำแบบนี้แค่บางช่วงเวลา แต่ว่ายแบบนี้ตลอดเวลา
1
นักวิจัยสันนัษฐานว่า การว่ายน้ำแบบอาจทำให้พวกมันหาอาหารง่ายขึ้น เพราะปลายเบ็ดที่ใช้ล่อเหยื่อห้อยไปใกล้กับก้นมหาสมุทรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายละเอียดและสาเหตุแท้จริงที่ปลาตกเบ็ดชนิดนี้วิวัฒนาการจนแตกต่างจากปลาอื่นๆนั้นยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
  • 13
โฆษณา