เผื่อเป็นแนวทางครับ
ผมชอบทำภาพ MOSIAC ให้คนที่ทำงานด้วยกันแล้วจะย้ายที่ทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเกษียณ
โดยต้องมี
1. ภาพหลักที่จะทำเป็นพื้นฉากหลัง ชัดๆ 1 ภาพ
2. ภาพต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ควรมีสีสรรค์ที่หลากหลาย อย่างน้อยที่สุด 20 ภาพ
หาโปรแกรมทำ MOSIACได้ทั่วไปจาก google โปรแกรมฟรีๆ มีหลากหลาย
ค้นหาจาก google ด้วยคำว่า mosaic picture
ค้นหาจาก google ด้วยคำว่า mosaic picture download
แต่ Idea นี้ถ้าจะไปทำเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่
อาจต้องให้หลังวันงานฯ ประมาณว่า
ข้อ 1. เป็นรูปบ้านทั้งหลัง
ข้อ 2. คือ รูปบรรยากาศจากงานขึ้นบ้านใหม่
โฆษณา