25 พ.ย. 2023 เวลา 05:47 • ความคิดเห็น

มีใครเคยแปลกใจเกี่ยวกับเรื่องความฝันไหม

หรือจะมีเราอีกหนึ่งคนในอีกมิติหนึ่งเพราะเวลา
ที่เราฝันจะมีเราเข้าไปอยู่ในกิจกรรมนั้นเสมอ
อาจมีโคลนนิ่งของเราอีกหนึ่งคนเค้าอาจกำลัง
สื่อสารบางอย่างกับเราผ่านความฝันให้เรารับรู้
ถึงการมีอยู่ของเค้าก็ได้ โลกเราช่างซับซ้อน
เกินที่เราจะรู้ได้หมดทุกเรื่องในชาตินี้หรือจะเป็น
เรื่องของการปิ๊งแว๊บทางความคิดเราอาจจะกำลัง
คิดหรือสงสัยเรื่องที่ตรงกับใครสักคนในโลกนี้อยู่
ก็ได้แล้วเค้าก็ส่งคลื่นของความคิดทิ้งไว้ในจักรวาล
เพื่อรอคนที่คิดเหมือนกันได้รับคลื่นนี้เพราะพลัง
งานไม่เคยหายไปไหนเราจึงเกิดอาการปิ๊งแว๊บ
ไอเดียต่างๆขึ้นมาได้ในฉับพลันยิ่งคิดยิ่งสนุกกับ
ความลับของโลกแต่ด้วยอายุขัยของเราคงเข้าใจ
ความซับซ้อนที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่หมดหรอกคงต้อง
ปล่อยให้เป็นปริศนาเพื่อหล่อเลี้ยงความอยากรู้
ของเราต่อไป....มูฟวี่แมน
11
โฆษณา