ประสบการณ์ไม่ว่าจะมาจากฟามล้มเหลวหรือฟามสำเร็จ ล้วนแล้วสามารถที่จะสร้างและทำให้คนทุกคนนั้นกลายผู้นำได้
  • 1
โฆษณา