วิธีไหนที่คุณทำแล้วเป็นสุขก็ใช้วิธีนั้นอะครับ แต่ถ้าคุณมาถามให้แนวทางและนำไปใช้บ้างบางครั้ง ผลลัพย์ที่ได้ มันอาจไม่เหมือนกับคนที่มาแสดงความคดเห็น
โฆษณา