🚨เข้าใจหลากหลายเวอร์ชันของ SAP ภายใน 5 นาที!

✅Google Cloud รองรับ Operating System และ Database ที่ใช้ประกอบกันเป็นระบบ SAP ได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสำหรับ Operating System ที่ได้รับการ Certified จาก SAP
.
📌เริ่มต้นใช้งานได้ที่: https://go.tangerine.co.th/contactus
👉🏼ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
.
#SME #GoogleCloud #GoogleCloudPlatform #CloudtheSeriesbyTangerine #Tangerine #GoogleCloudbyTangerine #GCP #CloudforSME #CloudtheSeries #Cloud #SAP
โฆษณา