28 พ.ย. 2023 เวลา 02:43 • ความคิดเห็น

นั่งดูทุกข์สุขของคนที่อยู่ร่วมโลก

ยิ่งทำให้รู้แน่ชัดว่าชีวิตที่มีธรรมเป็น
เครื่องคุ้มครองเป็นชีวิตที่วิเศษที่สุด
เพราะเราจะใช้ชีวิตด้วยความสำรวม
ในการอยู่ในโลกไม่เห็นผิดคิดผิด
อย่างคนที่ไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลก
บางคนอายุก็ไม่น้อยยังไม่เข้าใจโลก
อย่างที่โลกเป็นทั้งที่โลกแสดงความ
ไม่เที่ยงให้เห็นอยู่ตลอดเวลายังไม่วาย
ที่จะปิดตาปิดใจเห็นแต่ด้านที่ตัวเอง
อยากเห็นเป็นมนุษย์ที่น่าเห็นใจ
กลับมามีสติและเปิดตาเห็นโลก
อย่างรอบด้านจะได้ไม่หลงโลก
เพ้อเจ้อไปวันวัน...มูฟวี่แมน
9
โฆษณา