28 พ.ย. 2023 เวลา 02:54 • ความคิดเห็น

ถ้าอยากเป็นคนที่รอบรู้เข้าใจทุกเรื่อง

ไม่ต้องศึกษาอะไรให้มากเพราะความรู้
ที่เกิดจากความคิดการท่องจำไม่ได้
ช่วยให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้แต่แค่
รู้เรื่องพุทธศาสนาเพียงเรื่องเดียว
อย่างแตกฉานคุณจะเข้าใจในทุกสรรพสิ่ง
3
ในโลกอย่างลึกซึ้งการรู้ในเรื่องนี้ยังช่วย
เปลี่ยนแปลงด้านในของคุณให้สุขุม
ลุ่มลึกใจเย็นมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์
ในเรื่องใดใดและยังมีความเป็นมงคล
ในชีวิตอีกด้วยเพราะคุณจะพบเจอแต่
2
คนดีที่มีธาตุเดียวกันมาไหลรวมกัน
เพื่อความเบิกบานร่มเย็นและห่างไกล
จากมลพิษของมนุษย์โลก...มูฟวี่แมน
7
โฆษณา