28 พ.ย. 2023 เวลา 03:26 • ความคิดเห็น

ทุกวันนี้ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะ

มัวแต่สนใจแต่ชีวิตคนอื่นเฝ้าดูคนอื่น
จนไม่มีเวลามาตรวจสอบตัวเองต่อให้
เรารู้จักคนทั้งโลกมันไม่เคยสร้างประโยชน์
อะไรให้กับเรามีแต่สร้างความรบกวน
ความสงบในใจ กลับมาสนใจตัวเอง
1
สนใจเรื่องที่ควรค่าในการมีลมหายใจ
ของเราอย่าเอาเทคโนโลยี่ขั้นสูงมารับ
ใช้ภูมิปัญญาขั้นต่ำอยู่เลยกลับมาใส่ใจ
ตัวเองสนใจคนรอบข้างสนใจธรรมชาติ
จะได้ไม่ใช้เวลาอันมีค่าไปกับเรื่องที่
หาคุณค่าอะไรไม่ได้เลย...มูฟวี่แมน
7
โฆษณา