เกษียณจากงานที่ทำ ตามกฎหมายแรงงาน แล้วจะไปหางานที่ไหนทำ เลี้ยงชีวิตต่อละ

  • 1
โฆษณา