🚨ร่วมเรียนวิธีการเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม AppSheet ใน Google Workspace

รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันแรกของตัวเอง!
🧑‍💻ผ่านงาน Webinar : “เริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheet”
.
📲🗃️Google Workspace มีเครื่องมือช่วยออกแบบ Application ที่ขื่อว่า "AppSheet" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะเรื่องการเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็น No-code Platform ที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย เช่น Google Sheets, Excel Online รวมไปถึง Database on Cloud หรือ Database On-prem
✅นอกจากนี้ยังมี AI ในการช่วยออกแบบ สามารถใช้งาน OCR และยังสามารถออกแบบ Workflow ให้ Automation เชื่อมต่อไปยัง Application ต่าง ๆ ของ Google Workspace ได้อีกด้วย
.
💻Webinar | เริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheet
📅พุธที่ 20 ธันวาคม 2566
🕘เวลา 14:00 - 16:00 น.
🏫จองเข้าร่วมงานสัมมนา : https://go.tangerine.co.th/event_appsheet
.
#Tangerine #GoogleCloudbyTangerine #GoogleWorkspace #AppSheet #NoCodePlatform
โฆษณา