ลองหาน้ำปูนใสมาผสมน้ำ แล้วฉีดต้นอ่อนค่ะ
*น้ำปูนใสมาจากปูนแดงหรือปูนขาว ผสมน้ำปะปา เพื่อให้ปูนตกตะกอน แล้วเอาน้ำใสๆมาใช้ประโยชน์ คนทำขนมไทยมักนิยมใช้เพื่อผสมอาหาร
โฆษณา