ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2566
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ภายใต้การดำเนินงานของชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม จำนวน 250 ชิ้น สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 อาทิ
  • กิจกรรมรณรงค์และ workshop มะเร็งเต้านม ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 100 คน
  • กิจกรรมรณรงค์และ workshop มะเร็งเต้านม ใน กลุ่ม อสม. ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน 50 คน
  • กิจกรรม "เต้านมเต้าใจ" วันมะเร็งเต้านมสากล 7 ตุลาคม ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 50 คน
โดยเต้านมเทียมทั้งหมดจะส่งมอบให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป
ยังมีผู้ป่วยอีกมากที่รอเต้านมเทียม เพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสงค์ติดต่อขอรับเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียม ได้ผ่านทาง Line@ : @SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th
โดยซาบีน่าจะจัดส่งเต้านมเทียมให้ถึงมือผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sabina Call Center โทร. 02-422-9430 บริษัทหรือหน่วยงานแจ้งความประสงค์ผ่านทาง csr@sabina.co.th
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
โฆษณา