29 พ.ย. 2023 เวลา 13:28 • การศึกษา

8 หลักสูตรที่เปิดเรียน 100+ สมาชิกใหม่ในครอบครัว เราตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของทุกคน

ในวันจบหลักสูตร ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจ ร่วมเรียนรู้และสร้างช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน แล้วพบกันใหม่เร็วๆ นี้
หลักสูตรประกาศณียบัตร Mini MBA โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ผู้เรียนไว้วางใจมากกว่า 1,000 คน
เรียนสั้น กระชับ อัปเดต
ทุกหลักการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
NEO ACADEMY ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบหลักสูตร Mini MBA ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีทั้งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมหลากหลายองค์กรและคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำในประเทศไทย การเรียนรู้แบบ NEO HYBRID ที่ผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ จะทำให้ผูเรียนได้อัปเดตความรู้ใหม่ๆ ในระยะเวลาที่กระชับและสะดวกสบายในการจัดสรรเวลาเรียน
หลักสูตรการบริหาร
การตลาดดิจิทัล รุ่น 8
เปิดรับสมัคร 10 ธันวาคม 2566
หลักสูตรการบริหารและสื่อสาร
แบรนด์ดิจิทัล รุ่น 6
เปิดรับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2567
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ
ในยุคดิจิทัล รุ่น 3
เปิดรับสมัคร 2 ธันวาคม 2566
โฆษณา