เนเธอร์แลนด์

สิ่งแปลกประหลาดหรือเหลือเชื่อในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

คุณเชื่อหรือไม่ By Jejee
60. ใช้ "de" และ "het" ตามกฏที่มีเพียงพวกเขาเทีานั้นที่เข้าใจได้
คุณสามารถลองถามชาวดัตซ์ได้ว่าทำไมพวกเขาถึงใช้คำว่า "de" และ "het" ต่างกัน ในสถานที่ต่างกันโดยที่ทั้งคู่มีความหมายเหมือนกัน แปลคร่าวๆเป็น "the" ในภาษาอังกฤษ
คุณสามาถนั่งร่วมกับชาวดัตซ์ เป็นเวลาหลายชั่วโมงในขณะที่พวกเขากำลังอธิบายความแตกต่างในการใช้งานให้กับคุณ และยังกลับไปหาพวกเขาได้ในวันอื่นๆเพื่อพยายามทำความเข้าใจกฏนี้
คุณจะไม่มีวันเข้าใจ คุณต้องเป็นคนดัตซ์เท่านั้นถึงจะรู้
บทความโดย: Invwsting.Com /Audrey Kyanova
โฆษณา