วีซ่าอิเล็คโทรนิคของรัสเซียบูม

หลังการเปิดตัว วีซ่าท่องเที่ยวทางอิเล็คโทรนิคของรัสเซีย เมื่อช่วงสิงหาคมปีนี้ 2023 ทางการได้จัดส่งวีซ่าฯ ให้แก่ผู้ทำเรื่องขอไปแล้วมากกว่า 120,000 ราย
ถึงอย่างนั้น บริษัทท่องเที่ยวรัสเซีย รายงานว่า แบบฟอร์มที่กรอกมักมีข้อผิดพลาด จึงมีผู้ได้รับวีซ่าฯ มีอัตราส่วนเพียง 4 ใน 11 รายเท่านั้น ทางการต้องส่งคำขอกลับไปให้ แก้ไขต่อไป
  • 9
โฆษณา