ดิฉันคงตอบคำถามในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ซึ่งไม่อาจสวมบทบาทผู้บริหารหรือครู เนื่องจากไม่มีความรู้และความสามารถพอ
ก่อนอื่นขอแสดงความเห็นใจกับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากท่านเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่สำคัญในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ
แต่ท่านต้องถูก"คลุม"ด้วย"นโยบาย"จากกระทรวงฯซึ่งเปลี่ยนทุกครั้งหลังจากการเลือกตั้ง
งานเก่าเพิ่งเริ่มทำยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ พอเปลี่ยนรัฐบาลที นโยบายก็ถูกรื้อ
 
ในฐานะประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน คงได้แต่หวังว่า จุดยืนของผู้บริหารและครู ที่ปรารถนาดีต่อลูกศิษย์จะยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดีและพร้อมส่งต่อสิ่งเหล่านั้นสู่ลูกศิษย์ ด้วยจิตวิญญาณแห่งตนค่ะ
  • 1
โฆษณา