เคยอ่านหนังสือเจอและเห็นคล้อยตามด้วยว่า
ชีวิตเราเหมือนการเดินทางด้วยการปั่นจักรยาน
ต้องรักษาความสมดุล ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจรักษาความเร็วให้เหมาะสม บางทีก็ต้องช้า
บางคราวก็ต้องเร็ว
ในขณะปั่นนั้น พึงจดจ่อในเส้นทาง แต่ไม่ลืมที่จะเหลียวมองต้นไม้ใบหญ้าข้างทาง
หยุดพักทบทวนในบางครั้ง
เส้นทางอีกยาวไกลก็ค่อยๆปั่นไป หยุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะ
^^
  • 5
โฆษณา