หนังสือชุด "คุยกับประภาส "ของคุณประภาส ชลศรานนท์ หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมการตอบคำถามของคุณประภาสที่ให้ไว้ในหนังสือพิมพ์เมื่อหลายสิบปี แปลกแต่จริงที่ทุกคำถามในหนังสือ เป็นคำถามที่ยังพบได้ในยุคนี้ !! และเมื่อมีโอกาส เรามักจะหยิบมาอ่านเสมอๆ เล่มหนึ่งๆน่าจะอ่านเกินสามรอบไปแล้ว
หนังสือ "ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล" กับ"ปลาที่ว่ายนอกสนามฟุตบอล" ของคุณวินทร์ เลียววารินทร์ หนังสือเล่มนี้เปิดโลกทรรศน์เรื่องจักรวาลวิทยาให้อ่านเข้าใจง่าย สนุกมาก
ยังมีอีกหลายเล่มที่อยากนำเสนอ
แต่ หนังสือชุดข้างบนนี้ เรายกให้เป็นคู่มือการใช้ชีวิตของเราเลย ^^
  • 1
โฆษณา