12 ธ.ค. 2023 เวลา 03:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ตัวอย่างบริษัท “มหาชน” จาก MEGA20THAIESG ที่เราต้องใช้บริการทุกวัน

MEGA20THAIESG เป็นกองทุน ที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นยั่งยืน ที่คัดหุ้นโดดเด่นทาง ESG ประมาณ 20 หุ้น* ที่กำลังอยู่ในช่วง IPO ให้เราร่วมเป็นเจ้าของ พร้อมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ไม่เกิน 30% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 ธันวาคม 2566..
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และเพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขาย ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
2. บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
3. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
และอีก 25 ผู้สนับสนุนการขาย ทั่วประเทศไทย
* การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเพียง 20- 25 หลักทรัพย์
1
คำเตือน :
-กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
โฆษณา