12 ธ.ค. 2023 เวลา 04:45 • การศึกษา
ทางออกเยอะแยะนะ
ถ้าอายุยังน้อย
-ย้ายแผนก
-ย้ายบริษัท
-ลาออก ไปทำส่วนตัว
ถ้าอายุมากแล้ว
-ลาออก ไปทำส่วนตัว
-ลาออก แล้วไปค้นหาความหมายของชีวิต
โฆษณา