12 ธ.ค. 2023 เวลา 11:59 • ความคิดเห็น
โอกาสเป็นชู้ ค่อนข้างสูง
ผู้ชายอาจจะไม่คิดเป็นแฟนแล้ว แต่อาจจะคิดเรื่องฟันอยู่
1
ถ้าผู้หญิงเปิดโอกาสให้ใกล้ชิดมาก โอกาสคบซ้อนก็เป็นไปได้
1
โฆษณา