12 ธ.ค. 2023 เวลา 16:28 • ความคิดเห็น
1. แค่แฟนไม่ใช่สามี ถ้าผู้ชายจะสิเน่หาต่อหญิง เพื่อสานต่อความสัมพันธ์แบบความรักของชายหญิงก็ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ว่าในแง่กฎหมายหรือศีลธรรม
2. ถ้ามีใจรักเพื่อคบหาตามข้อ 1 ยากที่จะให้เปลี่ยนความต้องการไปคบแบบเพื่อน
3. ส่วนพวกที่เห็นว่า การสานสัมพันธ์ของผู้ชายไม่เหมาะเพราะผู้หญิงมีแฟนแล้ว ก็คงจะมีแต่พวกตรรกะวิบัติ
1
4. หาคำว่าแฟน หมายถึง สามี ก็นับว่าผิดอย่างมหันต์
1
โฆษณา