13 ธ.ค. 2023 เวลา 15:16 • ความคิดเห็น
ไม่ครับ! (ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังมากๆ ด้วย)
1
ไม่อยู่คู่กันชาตินี้ จะชาติหน้าหรือชาติไหนก็อย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยดีกว่า
1
โฆษณา