14 ธ.ค. 2023 เวลา 17:13
เอากระดาษ 1 แผ่นมากาง
ฝั่งซ้ายเขียนรายได้ทั้งหมดที่ได้ต่อเดือน
ฝั่งขวาเขียนรายจ่ายออกมาทั้งหมดต่อเดือนเช่นกัน
หักกลบกันแล้ว ฝั่งซ้ายขอให้มากกว่าฝั่งขวา หากฝั่งรายได้ติดลบ ต้องไปลดคชจ.ที่ไม่จำเป็นฝั่งขวาออก หากลดไม่ได้ ต้องหารายได้เพิ่ม
จะดีที่สุดก็คือ ฝั่งซ้ายมีเยอะๆ ฝั่งขวามีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ขอให้โชคดีครับ
โฆษณา