14 ธ.ค. 2023 เวลา 17:20
เรื่องเกี่ยวกับคน
-คนที่เคยทำให้เราอกหัก
-คนที่ยืมเงินเราแล้วไม่ใช้คืน
-คนที่ไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้อง แต่มีพระคุณกับเรามาก
โฆษณา