15 ธ.ค. 2023 เวลา 03:05 • ท่องเที่ยว

การทอผ้าไหมในอิหร่าน

การทอผ้าไหม ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอิหร่าน อีกทั้งอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมในอิหร่านนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
หนึ่งในผ้าทอมือที่ละเอียดอ่อนของอิหร่าน คือ ผ้าไหม Alvan ที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายลายทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งชาวอิหร่านใช้สีสมุนไพรย้อมผ้าไหม ด้วยเครื่องจักรสิ่งทอที่มีความกว้างประมาณ 30-50 ซม. และมีความยาว 400 เมตรขึ้นไป
โรงงานผลิตผ้าไหมสมัยใหม่แห่งแรกของอิหร่านถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในกลางศตวรรษที่ 19 ในช่วงยุคการปกครองของกษัตริย์ นาเซอร์ อัล-ดีน ชาห์ กาจาร์ Naser al-Din Shah Qajar ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนักก็ยุติการดำเนินการ
ในช่วงยุคสมัยของ อะห์มัด ชาห์ กาจาร์ Ahmad Shah Qajar มีการจัดตั้งโรงงานผ้าไหมมากกว่า 100 แห่งในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดกีลาน Gilan และจากช่วงเวลานี้ อุตสาหกรรมผ้าไหมได้เฟื่องฟูในจังหวัดนี้และการผลิตผ้าไหมส่วนใหญ่ของอิหร่านมาจากจังหวัดนี้ทั้งนั้น
#อิหร่าน #การทอผ้าไหม #ผ้าไหม #ศิลปวัฒนธรรม #การท่องเที่ยว #ตะวันออกกลาง #หัตถกรรม #iran #art #culture
โฆษณา