15 ธ.ค. 2023 เวลา 03:09 • ท่องเที่ยว

วิหารไฟแห่งยัซด์

ขอแนะนำ อีกสถานที่สำคัญของอิหร่าน คือ วิหารไฟแห่งยัซด์ ถือเป็นวิหารไฟในศาสนาโซโรอัสเตอร์ ตั้งอยู่ในเมืองยัซด์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ๆมีการนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ มาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล
ในวิหารแห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐาน ไฟแห่งชัยชนะหรือออทัชเบะห์รอม ที่ลุกไหม้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.470 และเป็นไฟเดียวในเก้าไฟแห่งชัยชนะ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอิหร่าน ที่เหลืออีกแปดไฟปัจจุบันอยู่ในประเทศอินเดีย
ประวัติความเป็นมาของวิหาร
วิหารไฟสร้างขึ้นในปี 1934 ด้วยการบริจาคของสมาคมชาวปาร์ซีในประเทศอินเดีย โดยการก่อสร้างภายใต้การดูแลของญัมชีด อามานัต (Jamshid Amanat) ส่วนไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารว่ากันว่าเผาไหม้มาตั้งแต่ ค.ศ. 470 เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยชาฮ์แห่งซาสซาเนีย (Sasanian Empire) ที่ซึ่งไฟนี้ประดิษฐานอยู่ที่วิหารไฟแปร์สแกร์แยน ที่ปัจจุบันอยู่ในแคว้นแลเรสถาน จากนั้น ไฟได้ถูกเคลื่อนย้ายมายังออกแด และอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 700 ปี ก่อนที่จะถูกย้ายอีกครั้งในปี 1173
วิหารนี้ สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมอะเคเมนิด ด้วยงานก่ออิฐถือปูน ตามการออกแบบโดยสถาปนิกจากบอมเบย์ ลักษณะการออกแบบของวิหารคล้ายคลึงกับวิหารระดับออแตชเบฮ์รอมในอินเดีย
#อิหร่าน #ศิลปวัฒนธรรม #วัฒนธรรม #การท่องเที่ยว #สถานที่สำคัญ #โซโรอัสเตอร์ #ศาสนา #ตะวันออกกลาง #middleeast #iran #culture #art #relegion
โฆษณา