16 ธ.ค. 2023 เวลา 04:40 • ความงาม

ถ้าคุณมั่น

ถ้าคุณมั่น คุณก็มีความสุขกว่าคนอื่น
ถ้าคุณเกิดมางดงาม คุณก็มีความสุข
ถ้าคุณไม่มั่น คุณก็สุขน้อย
ถ้าคุณเกิดมางดงาม คุณก็ได้เปรียบ
คุณรู้ตัวในกระจกเงา คุณมั่นใจ คุณมีความสุข
ถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านั้น คุณเอาอะไรไปมั่น
คุณเอาสิ่งใดมามั่น
ใช่ มีแน่นอน ความมั่นอื่นๆ
เช่น ความมั่นจากภายใน
มั่นจากสิ่งที่ชื่นชอบ
มั่นในความสามารถ ความคิด ความรู้
มั่นในผลงานที่ทำออกมา
มั่นในมุมมอง รสนิยม
และถึงแม้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง จะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็ตาม
แต่พวกเราก็จะได้มีความสุขและความพอใจ
ความสำเร็จ การลงมือทำกัน ในช่วงชีวิตที่เกิดมานี้
ในการเดินทางของแต่ละคน
แน่นอน มีคนมากมายไม่ชอบ หมั่นไส้กัน
ในเรื่องนี้ เรื่องความมั่น
ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ในความมั่นของแต่ละคนนั้น
มันก็มีสันดานจริตของแต่ละคน
หลายปัจจัย จึงไม่แปลก ที่คนจะหมั่นไส้กัน
ทั้งในเรื่อง ความคิด คำพูดจา สำนวน ท่าทาง
อารมณ์ สีหน้า นิสัยใจคอ สันดาน จิตใจ
ต่อให้คนที่เกิดมาไม่งดงาม ไม่มีอะไรน่ามั่นได้
แต่ถ้าจิตภายในไม่ดี คนก็ยิ่งไม่ชอบ
ก็ยิ่งจะกลายเป็น ไม่งดงามทั้งภายนอกและภายใน
ถ้าคุณมั่น คุณก็จะมีความสุข
โฆษณา