17 ธ.ค. 2023 เวลา 14:35 • ธุรกิจ

ยุคใหม่ของงานจัดซื้อ (New era of Purchasing)

ปีที่ผ่านมา งานสอนของผม ในหมวดของ งานจัดซื้อ (Purchase job) ผมได้รับคำถามจากผู้เข้าอบรม ดังนี้
อะไรคือ เทรนของงานจัดซื้อ ที่ต้องสนใจ ?
องค์กรธุรกิจต้องการอะไร จากงานจัดซื้อ ?
เป็นคำถามที่น่าสนใจ และผมคิดว่า ทั้งสองประเด็นเกี่ยวข้องกัน
องค์กรธุรกิจ มีคาดหวังกับหน่วยงานจัดซื้อ ตามเทรนของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ
สำหรับเทรนของสังคม ก็ความยั่งยืน (Sustainable)
ส่วนสภาพเศรษฐกิจ ก็ยังไม่ดีนัก (แต่ก็เป็นทั้งโลก) แต่สิ่งที่มองแล้วเป็นโอกาสมากที่สุด ของไทยเราก็คือ Eastern Economic Corridor : EEC หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
EEC มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 4 กลุ่ม (อ้างอิง EEC)
ref : new s-curve เมื่อแตกออกมาแล้วจะมีถึง 10 กลุ่ม
>อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นั้นก็คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV
>5G อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้าง DATA center / Intelligent Factory
>อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหาร และยา ขั้นสูง
>อุตสาหกรรมขนส่งโลจิติกส์ EEC เพื่อรองรับการขนส่ง และเชื่อมโยง 3 สนามบิน และ 2 ท่าเรือ
โดยรวมแล้ว ผมคิดว่า นักจัดซื้อรุ่นใหม่ และรุ่นปัจจุบัน จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถ ที่จะรองรับความต้องการใน 2 ประเด็น (นอกเหนือจาก หน้าที่พื้นฐานในงานจัดซื้อ)
1.Sustainable : ความยั่งยืน เรื่องที่ไม่ใหม่ เพราะประชาคมโลก พูดเรื่องนี้กันมากว่า 40 ปี และหลังสุดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อตรงๆเลย ก็คือ มาตรฐาน ISO 20400 (Sustainable Procurement) ออกมาเมื่อปี 2017 นักจัดซื้อต้องเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องนี้
แม้ว่าองค์กรที่ท่านทำอยู่ อาจไม่ได้นำเอามาตรฐานนี้มาใช้ แต่ลูกค้าขององค์กรของท่าน อาจมีคำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อของท่านว่า มีส่วนที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ? และท่านจะตอบอย่างไร และจะปรับปรุงแก้ไขมันอย่างไร
หมายเหตุ : ปัจจุบันนี้บริษัทในไทย ที่ได้นำเอามาตรฐาน ISO 20400 มาใช้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะถูกกำหนดให้ต้องทำรายงานความยั่งยืน ควบคู่ไปกับรายงานทางธุรกิจ และการเงิน อยู่แล้ว
และแนวโน้มที่ทุกองค์กร จะต้องถูกประเมินจากลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม มากขึ้นไปเรื่อยๆ
2.New S-Curve : อุตสาหกรรมใหม่ของไทยเรา ตามที่ EEC ได้ตั้งเป้าไว้ แน่นอนมันจะเกิดผลกระทบตามไป ถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีฐานอยู่ใน EEC ก็ตาม เช่น
> ในระดับองค์กร : องค์กรของท่านอาจจะเป็น Supplier or Customer ให้กับองค์กรที่อยู่ใน EEC แล้วบุคลากรของท่าน มีองค์ความรู้ที่ทัดเทียมกับองค์กรเหล่านั้นหรือไม่ !
> ในระดับตัวบุคคลเอง : ถ้าคุณจะไปทำงานให้กับองค์กรที่อยู่ใน EEC นั้น คุณได้พัฒนาศักยภาพ ให้ได้ตามที่องค์กรเหล่านั้น ต้องการหรือไม่ !
จากเนื้อหาข้างบนนี้ ผมได้สรุปไปแล้วว่า นักจัดซื้อ ในยุคนี้ จะต้องมีองค์ความรู้ 2 สิ่งนี้เพิ่มเติมเข้าไป และผมจะให้แนวทางง่ายดังนี้ :
Sustainable : นักจัดซื้อ จะต้องมีความรู้ สิ่งแวดล้อม / อะไรทำให้เกิดปัญหา / ผลกระทบคืออะไร / งานของเราเกี่ยวข้องอย่างไร / จะแก้ไขอย่างไร ?
New S-curve : นักจัดซื้อ จะต้องมีความรู้ทางด้าน Technical skill & Logistic เพิ่มเติมเข้ามา
Technical Skill ที่ได้แก่ Specification knowledge (ไม่ยากอย่างที่คิด เราแค่สนใจ ในเรื่องกายภาพของมัน เช่น แข็ง เหนียว อ่อน เร็ว ช้า อย่างไร)
logistic ที่ได้แก่ Package Program (ROP/ EOQ /MRP / ERP) / Smart Logistic (Tracking System /Automated Warehouse)
ทั้งหมดนี้ น่าจะช่วยให้นักจัดซื้อยุคใหม่ สามารถรองรับกิจกรรมทางธุรกิจได้ (นั้นก็คือ ตลาดแรงงาน ที่ต้องการแรงงานคุณภาพ)
Cr. อนันต์ วชิราวุฒิชัย Tangram strategic Consultant / Date 17 Dec 2023
ข่าวดีครับ Class room ทั้งหมดของผมสำหรับ ปี 2024 นี้ จะทำการ review ใหม่ทั้งหมด แล้วเพิ่มเติมเนื้อหา ในเรื่อง Sustainable & Logistic เข้าไปด้วย และที่พร้อมอยู่แล้ว ตอนนี้ มี 2 หัวข้อครับ
> นักจัดซื้อ กับการบริหารพัสดุ (ROP/EOQ/MRP/ERP)
Purchaser for Inventory management (ROP/EOQ/MRP/ERP)
>จัดซื้อมือสะอาด + จัดซื้อยุคใหม่กับ ISO 20400
(Clean Purchasing + ISO 20400 new era of Purchasing)
สนใจติดต่อได้ที่ seminar DD : MB 094 489 6364
--------------------------------------------------------------------------
โฆษณา