19 ธ.ค. 2023 เวลา 15:05 • ปรัชญา

พระพุทธองค์สอนไว้ว่าชีวิตนี้คือทุกข์

เกิดแก่เจ็บตาย การไม่ได้ในสิ่งที่หวัง พบคนไม่รักพลัดพรากจากคนที่รัก มีรักมักมีทุกข์ รักคือความทุกข์ เพียงรู้จักปล่อยใจเป็นกลาง ใจสบายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ ไม่ต้องเป็นทุกข์จากการสูญเสีย
โฆษณา