24 ธ.ค. 2023 เวลา 12:26 • ปรัชญา

ถ้าเพียงแต่เรารู้จักตัวเองดีพอ

เข้าใจในความคิด ความรู้สึกของตัวเองมากพอ
เราก็จะเข้าใจอีกคนหนึ่ง
พร้อมที่จะเมตตาเขา
ให้อภัยเขายามที่เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเรา
ถ้าเราแค่เมตตาต่อกันให้มาก
เราจะเลือกใช้คำพูดที่ให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่ง
มากกว่าที่จะบั่นทอนความรู้สึกของเขา
สักวันเราทุกคนล้วนต้องจากกัน
อาจเป็นฉันที่เดินทางไปก่อน
หรืออาจเป็นเธอที่เป็นฝ่ายจากไป
ฉะนั้น ตราบเท่าที่เรายังอยู่ด้วยกัน
ได้มองหน้ากัน ได้พูดคุยกัน
ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุด
แม้เพียงนาทีเดียวก็ตาม...
คิดถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่ง
มากกว่าคิดถึงความรู้สึกของตัวเอง
แค่นี้...เราก็จะมีแต่รอยยิ้ม
และความอบอุ่นในหัวใจให้กันเสมอ...
โฆษณา