25 ธ.ค. 2023 เวลา 06:04 • ปรัชญา
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนกับพึ่งพระรัตนตรัย แย้งกันไหมคะทุกโคนนนน ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นคำถามที่ชวนงงๆ เพราะในความเห็นของเราตนควรเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอ การพึ่งพระรัตนตรัยหรือพึ่งพาสิ่งอื่น คนอื่น ก็เป็นเพียงการลดความรับผิด รับชอบของตัวเองค่ะ
โฆษณา