2 ม.ค. เวลา 02:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สะสม SSF | RMF | Thai ESG ทุกเดือน เพิ่มโอกาสเติบโต

💰 ลงทุน SSF | RMF | Thai ESG สะสมเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2567 รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม (ยกเว้น กองทุน KFCASHSSF/KFCASHRMF โปรดศึกษาเพิ่มเติม)
👉 รายละเอียดโปรโมชันและกองทุนแนะนำ คลิก https://bit.ly/46X1Ery
📱 เพื่อความสะดวก ตั้งรายการซื้อแบบประจำง่ายๆ ผ่าน @ccess mobile บลจ.กรุงศรี โดยคลิกที่เมนู “รายการแบบประจำ” ดาวน์โหลดคลิก https://krungsriasset.onelink.me/RUCv/z1gjyanf
หรือ KMA (สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ดูเพิ่มเติมคลิก https://www.krungsri.com/b/jca6L
💳 สามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF RMF และ Thai ESG ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile และ @ccess Online โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 026575757
*การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต | เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
#กองทุนกรุงศรี #TaxSaving #ซื้อกองทุนแบบประจำ2567 #RegularInvestmentPlan2024 #SSF #RMF #ThaiESG
โฆษณา