28 ธ.ค. 2023 เวลา 10:04 • ธุรกิจ

3 Days left! 💥

.
Join Batch 2 today and unlock incredible opportunities!
You'll gain access to mentorship from industry experts 🤝, investment opportunities to fuel your startup's growth 💰,
and support from Techsauce Media, including participation in the prestigious Techsauce Global Summit 2024 🌍
.
Don't miss out on this chance to supercharge your entrepreneurial journey! Apply now! 💼
_______________________________________
3 วันสุดท้าย!💥 ใกล้หมดเวลาเข้าร่วม Thailand Accelerator Batch 2 แล้วครับ
คุณจะได้ทั้งหมดนี้
✅ ปรึกษาพูดคุยกับ Mentors ระดับแถวหน้า
✅ โอกาสพบปะนักลงทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
✅ สื่อสนับสนุนจาก Techsauce โดยเฉพาะ Techsauce Global Summit 2024
.
ห้ามพลาด! โอกาสที่จะเติมเต็มการเดินทางในสายผู้ประกอบการของคุณ! ลงทะเบียนเลย! 💼
.
Timeline
👉 Application Deadline: 31 Dec 2023
👉 Program Period: March - July 2024
👉 Demo Day: At Techsauce Global Summit 2024 in August
🛎 Join us now to ride the sixth wave of innovation and capture the untapped potential of Southeast Asia: https://bit.ly/3ZRBqoN
For partnership and investment please contact accelerator@techsauce.co
#ThailandAccelerator #Batch2 #TheAIFrontier #StartupSuccess #EntrepreneurshipJourney
โฆษณา