3 ม.ค. เวลา 12:55 • ความคิดเห็น
ผมว่าใช้เป็น "ถ้าคุณคนหน้าตาดี โลกจะให้โอกาสกับคุณ" อันนี้น่าจะดูเหมาะกว่าครับ
โฆษณา