5 ม.ค. เวลา 02:00 • ข่าว

ครั้งแรกของการรักษาโรคมะเร็งตับด้วยเทคโนโลยี AI

โรงพยาบาล Addenbrooke ที่ประเทศอังกฤษ ได้มีการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการรักษาโรคมะเร็งทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่านข่าวเพิ่มเติม
โฆษณา