6 ม.ค. เวลา 03:37 • ความคิดเห็น
เป็นไกด์ให้นักท่องเที่ยวได้ป่ะ คนจีนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะ หรือต้องเป็นพนักงานบริษัทเท่านั้น 🙂
โฆษณา