6 ม.ค. เวลา 15:54 • ปรัชญา
จิตตนเอง ใหญ่ไปกว่า ตน
ใหญ่กว่าร่างกาย ใหญ่ในชีวิตเรา
1
จิตคนอื่น เล็กไปกว่า ตนเอง
แต่ก็มีจำนวนมากในจิตคนอื่น ที่ทำให้เราเล็กลง
มีทั้งในแง่ เรารักเขา เราเสียสละให้เขา เราเป็นผู้ให้
และมีแบบในแง่ ปมด้อย ด้อยค่าตนเอง น้อยเนื้อต่ำใจ
มองดูตนเอง สะท้อนดูตนเอง เป็นทุกข์ทรมาน
จิตคนอื่นใหญ่กว่าตนเอง กดทับ อึดอัด อ่อนแอ อ่อนไหว
พ่ายแพ้ตนเอง พ่ายแพ้ผู้อื่น
ใหญ่แบบไหน เล็กแบบไหน ในตนเอง
ความรัก ความผูกพัน ฝังรากลึก ความเห็นแก่ตัว การดิ้นรน
เอาตัวรอด การให้ การเสียสละ การยอม ให้อภัย เมตตาจิต
กิเลสตนเอง ใหญ่ไปกว่า ตน
กิเลสคนอื่น เล็กไปกว่า ตน
กิเลสคนอื่น ใหญ่ไปกว่า ตน
กิเลสตนเอง เล็กไปกว่า ตน
เข้าใจตนเอง ให้อภัยตนเอง เข้าข้างตนเอง
หลงตนเอง เกลียดผู้อื่น เกลียดตนเอง
เบื่อโลก เบื่อระบบ เบื่อสังคม เบื่อมนุษย์
ใหญ่กดทับเรา ชีวิตคนที่เล็ก ชีวิตคนที่ใหญ่
ใหญ่ไปกว่า ตน เล็กไปกว่า ตน
จิตเขา จิตเรา
จิตใจ จิตวิญญาณภายใน
ร่างกายของเรา รูปกายของเรา
ร่างกายของคนอื่น รูปกายของคนอื่น
ความคิดของคนอื่น ความคิดของเรา
ชีวิตของคนอื่น ชีวิตของเรา
ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
1
โฆษณา